Sự đổi mới

 • Hãy cởi mở để chào đón sự thay đổi, học hỏi liên tục và nâng cao khả năng đổi mới
 • Thực hiện tinh thần “lập công, tiến thủ, tìm tòi chân chính, đổi mới”, đổi mới mạnh mẽ, tiến bộ tích cực.

Win-win

 • Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao hơn, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng để doanh nghiệp và khách hàng cùng có lợi
 • Để đạt được sự tăng trưởng chung và chia sẻ giá trị của nhân viên, khách hàng, cổ đông và xã hội với tư duy cùng có lợi

Sự toàn vẹn

 • Giao tiếp với người khác một cách thiện chí, giữ lời hứa và trung thực
 • Tôn trọng sự thật, giữ lời hứa của bạn với người khác và công ty, và giữ lời hứa của bạn

Hiệu quả cao

 • Có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên một cách chính xác, làm những việc đúng đắn, làm những việc đúng theo mức độ ưu tiên
 • Không thể hài lòng với công việc thoải mái và cuộc sống thoải mái, năng nổ, đột phá táo bạo

Accountability

 • Có tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với lợi ích của công ty, vì sự phát triển của công ty để đưa ra những lời khuyên
 • Đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, chủ động ngăn chặn các hành vi gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh của công ty

Nghiên cứu

 • Vận động kiến ​​thức, vận động khoa học, không tự phụ, tự mãn, tâm lý luôn cạn cốc.
 • Luôn quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, tích cực học hỏi đối thủ cạnh tranh